“Gıda alerjisine karşı ‘Süt Merdiveni’ni öneriyoruz”

07.07.2022 16:31 Haber Deposu: İHA Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, son yıllarda görülme sıklığı artan ve alerjik pandemik hastalığı olarak kabul edilen gıda alerjilerinin tedavisinde gelişen yeni teknikleri deklare etti. Doç. Dr. Nacaroğlu, çağdaş yaşamla beraber artan hazır gıda tüketiminin alerjilere zemin hazırladığını belirterek, “Gıda alerjisi, belirli bir besinle temas ettikten sonrasında ortaya çıkan ve her seferinde yine eden, emsalsiz bir bağışıklık cevabına bağlı olarak ortaya çıkan sıhhat problemi şeklinde tanımlanabilir. Bilhassa son yıllarda görülme sıklığı giderek artan gıda alerjisi, 21’inci yüzyılın alerjik pandemik hastalığı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde çağdaş yaşamın getirmiş olduğu hazır besinler, katkı maddeleri, işlenmiş gıdalar ile çevresel ve genetik faktörler benzer biçimde birçok nedene bağlı olarak gıda alerjisi oranının arttığı çalışmalarda gösterilmiştir” diye konuştu.
“İnek sütü alerjisi ölümcül reaksiyonları tetikleyebilir” Çocuklarda en sık görülen inek sütü alerjisinin ölümcül reaksiyonlara sebep olabildiğine dikkati çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, “Bundan dolayı tedavide ana ilke inek sütü içeren tüm gıdalardan kaçınmaktır. Sadece son yıllarda inek sütü alerjisi sebebiyle izlenmekte olan ve kanda bakılan süt alerjisi değerleri (sütspesifik IgE kıymeti ve kazein spesifik IgE değerleri) düşük olan bazı hastaların fırınlanmış süt ürünlerini tepki yaşamadan yiyebildiği gözlenmiştir. Süt, fırınlanmış ürünler içinde, 180-200 aşama ısıda 30 dakika un, şeker benzer biçimde ek besinlerle pişirildiğinde, hem ısı hem de karışımın matriks etkisiyle bazı süt proteinleri minik parçalara ayrılışarak alerjik özelliği azaldığı gösterilmiştir. Sadece kanda bakılan alerji değerleri (kazein spesifik IgE kıymeti) düşük olsa bile hastalara fırınlanmış süt ürünlerinin denenmesi çocuk alerji doktoru nezaretinde (yükleme testleriyle) yapılması önerilebilir. Fırınlanmış süt içeren ürünleri tüketebilen hastaların, fırınlanmış süt ürünleriyle bile tepki gösteren hastalara nazaran daha erken yaşta süt alerjisinin düzeldiği kısaca hoşgörü geliştiği çalışmalarda gösterilmiştir” şeklinde konuştu.
“Yükleme testi doktor nezaretinde yapılmalı”
Doç. Dr. Nacaroğlu, fırınlanmış süt ürünleri ile tecrübe etme yapılabilecek hasta grubunu şu şekilde deklare etti: “Çocuk alerji hekimi tarafınca hastanın konusunda; kazara süt ürünleri ile karşı karşıya gelme öyküsü ile gözlenen şikayetlerin ciddiyetine, meydana getirilen cilt testindeki süt ile ortaya çıkan kontrol sonucuna, gene kanda bakılan süt alerji düzeyine (süt spesifik IgE, kazein spesifik IgE) ve bununla beraber hastanın var ise birlikte rol alan başka alerjik hastalıkları da göz önüne alınarak meydana getirilen değerlendirme ile hastanın fırınlanmış ürünleri tecrübe etme riski çözümleme edilir. Eğer bu çözümleme sonucunda fırınlanmış ürünleri tecrübe etme ile oluşabilecek tepki riski düşükse, hekim nezaretinde fırınlanmış bir ürünle, fermente bir süt ürünüyle yada direkt süt ile gıda yükleme testi yapılabilir. Sadece tepki gelişme riski hastanın yüksekse, yükleme testi yapmaktan kaçınılır ve hastaya da tüm süt proteini içeren ürünlerden kaçınması önerilerek hastanın rejimi düzenlenir. Ek olarak anafilaksi riski olan hastalara adrenalin içeren otomatik enjektör reçete edilir ve bu kullanıma hazır enjektörlerin iyi mi kullanılacağı anlatılmalıdır. Gelişme gelişmesinin izlenmesi, belirli aralıklarla alerji düzeylerinin denetim edilmesi gerekmektedir. Alerji düzeylerine ve hastanın takip durumuna nazaran gıda denemesi tekrarlanabilir. Netice olarak; gıda alerjisi takip, tedavi ve yönetimi karmaşık ve oldukça değişkenli bir süreçtir. Bu sürecin yönetimi tecrübeli ve donanımlı çocuk alerji kliniklerinde alanında deneyimli çocuk alerji hekimleri tarafınca yapılmalıdır.”

Son Dakika Haberler